Giới thiệu Tài Liệu Anh Văn

Website này chỉ là nơi lưu trữ tài liệu hỗ trợ cho việc giảng dạy và luyện tập của học viên, không kinh doanh trực tuyến dạy học online.

Lịch sử hình thành tài liệu anh văn

tailieuanhvan.com ra đời để phù hợp sự tiến bộ trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng tăng mạnh hiện nay.

Nhận rõ tầm quan trọng của ngôn ngữ anh văn, nên hội đồng giáo viên anh văn thành lập ra website này để hỗ trợ cho các bạn học viên luyện tập nâng cao kỹ năng anh văn của các bạn đó.

Với mục đích là phi lợi nhuận, nên các bạn đọc thấy hay thì ủng hộ like share để nhiều người tiếp cận tài liệu anh văn nhiều hơn.

Các nội dung chính trong tài liệu anh văn là gì?

  • Tài liệu ielts
  • Anh văn giao tiếp
  • Ngữ pháp anh văn
  • Những mẫu câu đàm thoại thông dụng
  • Mẹo học anh văn
  • Kho từ vựng nhiều thể loại

Trân Trọng