Cách đặt câu anh văn phần 1

Đây là bài số 1 vỡ lòng cho người mới bắt đầu

Bước 1: Tham khảo các đại từ (pronoun)

Bước 2: Các từ viết tắt sẽ áp dụng trong mô tả viết cấu trúc câu

S = Subject ( chủ ngữ, người , vật thể, thực hiện hành động)

V = Verb (Động từ)

O = Object (Tân ngữ / người hoặc vật bị tác động bởi chủ thể)

info = more information (Thông tin bổ sung về thời gian, nơi chốn, cách thức…)

Bước 3: Học thuộc lòng các cấu trúc mẫu cách đặt câu anh văn sau:

S + V + O

Ví dụ: I love you (tôi yêu bạn)

=> I (là S: chủ ngữ) + love (là V: động từ) + you (là O: tân ngữ)

Để luyện tập bạn bắt đầu tự đặt câu hỏi cho chính bạn mỗi ngày về hành động này